AIXÒNOÉSPÀNIC

Grup format per VICTOR NUBLA (clarinet elèctric), músic que ha format part de grups com MACROMASSA, LEONIDAS, DEDO i la EUROPEAN IMPROVISORS ORCHESTRA, i director del MOEX ENSEMBLE, que ha col·laborat amb músics com Tim Hodgkinson, Robin Storey, Pascal Comelade, Alessandro Olla, Kasper T. Toeplitz, Francisco López, Hiroshi Kobayashi, Markus Breuss, Mark Cunningham, Raoul Björkenheim… (bio Nubla), QUICU SAMSÓ (bateria i percussió), que ha format part de grups com KONIEC, MOISÉS MOISÉS, OBMUZ i MACROMASSA, i que ha col·laborat amb músics com John Zorn, Agustí Fernández, Hiroshi Kobayashi, Pascal Comelade… Tots dos es troben amb ALBERT GUITART (baix elèctric, sampler), enginyer i baixista que investiga les formes d’interpretar tempestes i motors amb el baix. La discografia dels dos primers arriba al centenar de referències. Moltes d’elles han estat produïdes pel tercer.

Una reunió inesperada però no esporàdica que convoca protagonistes clau de l’experimentació barcelonina de les darreres dècades
i proposa una música lliure i energètica, amb elements compositius i d’improvisació.


Els seus objectius són:
Extreure dels clarinets sons elèctrics i violents
Obtenir del ritme la màxima llibertat
Convertir el baix en un instrument de tempestes

AIXÒNOÉSPÀNIC

A band formed by VICTOR NUBLA (electric clarinet), a musician that has been a member of groups such as MACROMASSA, LEONIDAS, DEDO and the EUROPEAN IMPROVISORS ORCHESTRA, and conductor of the MOEX ENSEMBLE, he has worked with musicians such as Tim Hodgkinson, Robin Storey, Pascal Comelade, Alessandro Olla, Kasper T. Toeplitz, Francisco López, Hiroshi Kobayashi, Markus Breuss, Mark Cunningham, Raoul Björkenheim...
(bio Nubla), QUICU SAMSÓ (drummer and percussionist), formerly a member of groups like KONIEC, MOISÉS MOISÉS, OBMUZ and MACROMASSA, and has worked with musicians like John Zorn, Agustí Fernández, Hiroshi Kobayashi, Pascal Comelade... they meet ALBERT GUITART (electric bass, sampler), a sound engineer and bass player who is researching ways of playing storms and engines with the bass. The discography of the first two reach a hundred of references. Many of these have been produced by the latter.

An unexpected, non-sporadic gathering that summons key protagonists of the experimental scene in Barcelona of the past decades
and proposes a free and energetic music, with compositional and improvisational elements.


Their aims are:
Extracting electrical and violent sounds out of the clarinets
Obtaining the maximum freedom out of the rhythm
Turning the bass into an instrument of storms

AIXÒNOÉSPÀNIC

Grupo formado por VICTOR NUBLA (clarinete eléctrico), músico que ha formado parte de grupos como MACROMASSA, LEONIDAS, DEDO y la EUROPEAN IMPROVISORS ORCHESTRA, y director del MOEX ENSEMBLE, que ha colaborado con músicos como Tim Hodgkinson, Robin Storey, Pascal Comelade, Alessandro Olla, Kasper T. Toeplitz, Francisco López, Hiroshi Kobayashi, Markus Breuss, Mark Cunningham, Raoul Björkenheim...
(bio Nubla), QUICU SAMSÓ (batería y percusión), que ha formado parte de grupos como KONIEC, MOISÉS MOISÉS, OBMUZ y MACROMASSA, y que ha colaborado con músicos como John Zorn, Agustí Fernández, Hiroshi Kobayashi, Pascal Comelade... Los dos se encuentran con ALBERT GUITART (bajo eléctrico, sampler), ingeniero y bajista que investiga las formas de interpretar tormentas y motores con el bajo. La discografía de los dos primeros llega al centenar de referencias. Muchas de ellas han sido producidas por el tercero.

Una reunión inesperada pero no esporádica que convoca protagonistas clave de la experimentación barcelonesa de las últimas décadas
y propone una música libre y energética, con elementos compositivos y de improvisación.


Sus objectivos son:
Extraer de los clarinetes sonidos eléctricos y violentos
Obtener del ritmo la máxima libertad
Convertir el bajo en un instrumento de tormentas


Accions Neutrals Essencialment Perilloses Essentially Dangerous Neutral Actions Acciones Neutrales Esencialmente Peligrosas 
AIXONOESPANIC!!!!!!!!!

back home