AIXÒNOÉSPÀNIC és un projecte de Victor Nubla, Quicu Samsó i Albert Guitart. Té el format de trio i el so de bateria, baix i clarinet (aquests dos últims fortament tractats amb el recurs de l’electricitat). La intenció d’aquest projecte és crear música energètica en llibertat (la dels músics, i també la de la pròpia música) per mitjà d’un entramat compositiu / improvisatiu de certa envergadura, misteri i algunes operacions d’aleació i combinació clarament perverses i malintencionades.

AIXÒNOÉSPÀNIC es un proyecto de Victor Nubla, Quicu Samsó y Albert Guitart. Tiene el formato de trío y el sonido de batería, bajo y clarinete (estos dos últimos fuertemente tratados con el recurso de la electricidad). La intención de este proyecto es crear música energética en libertad (la de los músicos, y también la de la propia música) por medio de un entramado compositivo / improvisativo de cierta envergadura, misterio y algunas operaciones de aleación y combinación claramente perversas y malintencionadas.

AIXÒNOÉSPÀNIC is a project by Victor Nubla, Quicu Samsó and Albert Guitart. It has a trio format and the sound of drums, electric bass and clarinet (the latter two being strongly treated with electric resources). The aim of this project is to create energetic music in freedom (the freedom of the musicians, and also the one of the music itself) through a compositive / improvisative framework of a certain importance, mystery, and some clearly perverse and ill-disposed random and combinatory operations.


AIXONOESPANIC!!!!!!!!!!

back home